Thống kê 6/55 - Tổng hợp thống kê kết quả Vietlott Power 6 55 chính xác nhất

Bảng thống kê xổ số Power 6/55 tính tới thời điểm này

Bộ số Thống kê XS Power từ 24-02-2023 đến 26-03-2023
22
4.4% 4 lần
23
4.4% 4 lần
02
3.3% 3 lần
13
3.3% 3 lần
14
3.3% 3 lần
18
3.3% 3 lần
28
3.3% 3 lần
31
3.3% 3 lần
40
3.3% 3 lần
43
3.3% 3 lần
49
3.3% 3 lần
50
3.3% 3 lần
54
3.3% 3 lần
01
2.2% 2 lần
07
2.2% 2 lần
08
2.2% 2 lần
17
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
24
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
30
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
34
2.2% 2 lần
35
2.2% 2 lần
36
2.2% 2 lần
38
2.2% 2 lần
39
2.2% 2 lần
48
2.2% 2 lần
51
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
55
2.2% 2 lần
03
1.1% 1 lần
04
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
09
1.1% 1 lần
12
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
20
1.1% 1 lần
32
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
52
1.1% 1 lần
05
0% 0 lần
10
0% 0 lần
11
0% 0 lần
19
0% 0 lần
26
0% 0 lần
29
0% 0 lần
37
0% 0 lần
41
0% 0 lần
42
0% 0 lần
46
0% 0 lần
47
0% 0 lần