Thống kê Vietlott 6/45 - Thống kê tần suất, chu kỳ kết quả Vietlott Mega 645

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 24-02-2023 đến 26-03-2023
10
7.69% 6 lần
22
6.41% 5 lần
28
6.41% 5 lần
33
5.13% 4 lần
05
3.85% 3 lần
13
3.85% 3 lần
26
3.85% 3 lần
35
3.85% 3 lần
36
3.85% 3 lần
44
3.85% 3 lần
07
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
14
2.56% 2 lần
15
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
29
2.56% 2 lần
31
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
43
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
02
1.28% 1 lần
03
1.28% 1 lần
04
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
18
1.28% 1 lần
19
1.28% 1 lần
21
1.28% 1 lần
23
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
27
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
20
0% 0 lần
30
0% 0 lần
32
0% 0 lần
39
0% 0 lần
40
0% 0 lần
45
0% 0 lần